Selectarea [ Da ] permite ajustările care se fac în mod normal ținând apăsat un buton și rotind un selector de comandă, să fie făcute prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Aceasta se termină când butonul este apăsat din nou, butonul de declanșare este apăsat la jumătate sau temporizatorul de așteptare expiră.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică butoanelor E și S

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică și comenzilor cărora le-au fost atribuite următoarele roluri folosind Setări personalizate f2 sau g2 [ Comenzi personalizate ]: [ Alegeți zona imaginii ], [ Calitate/dimensiune imagine ], [ Balans de alb ], [ Setați Controlul imaginii ], [ Active D-Lighting ], [ Măsurare ], [ Mod bliț/compensare ], [ Mod focalizare/Mod zonă AF ], [ Bracketing automat ], [ Expunere multiplă ], [ HDR (gamă dinamică înaltă) ] , [ Mod de întârziere expunere ], [ Viteză declanșator și blocare diafragmă ], [ Evidențieri maxime ], [ Alegeți numărul obiectivului non-CPU ] și [ Sensibilitate microfon ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film