Sensibilitatea de urmărire AF pentru modul film poate fi setată la valori de la 1 la 7.

  • Alegeți [ 7 (Scăzut) ] pentru a vă menține focalizarea asupra subiectului original.

  • Dacă subiectul părăsește zona de focalizare selectată când este selectat [ 1 (Ridicat) ], aparatul foto va răspunde prin deplasarea rapidă a focalizării către un subiect nou din aceeași zonă.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film