Alegeți dacă indicatorul de expunere este afișat cu valori negative în stânga și valori pozitive în dreapta sau cu valori pozitive în stânga și valori negative în dreapta.

Opțiune

Descriere

V

Indicatorul este afișat cu valori pozitive în stânga și cu valori negative în dreapta.

W

Indicatorul este afișat cu valori negative în stânga și valori pozitive în dreapta.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film