Alegeți dacă fotografiile pot fi făcute înainte ca camera să focalizeze când este selectat AF-S .

Opțiune

Descriere

G

[ Lansare ]

Fotografiile pot fi realizate ori de câte ori este apăsat butonul de declanșare (prioritate de declanșare).

F

[ Focalizare ]

Fotografiile pot fi făcute numai când camera este focalizată (prioritate focalizare).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film