Alegeți viteza de focalizare pentru modul film.

Utilizați [ Când se aplică ] pentru a alege când se aplică opțiunea selectată.

Opțiune

Descriere

D

[ Întotdeauna ]

Aparatul foto focalizează la viteza selectată în orice moment în modul film.

E

[ Numai în timpul înregistrării ]

Focalizarea este reglată la viteza selectată numai în timpul înregistrării filmului. Alteori, viteza de focalizare este „+5” sau, cu alte cuvinte, cât mai rapidă posibil.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film