Αλλάξτε τις ζώνες ώρας, ρυθμίστε το ρολόι της κάμερας, επιλέξτε τη σειρά εμφάνισης της ημερομηνίας και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θερινή ώρα. Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά το ρολόι της κάμερας σε σχέση με πιο ακριβή ρολόγια και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας όπως απαιτείται.

Επιλογή Περιγραφή
Ζώνη ώρας Επιλέξτε μια ζώνη ώρας. Το ρολόι της κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα στην ώρα στη νέα ζώνη ώρας.
Ημερομηνία και ώρα Ρυθμίστε το ρολόι της κάμερας.
Μορφή ημερομηνίας Επιλέξτε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται η ημέρα, ο μήνας και το έτος.
Θερινή ώρα Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θερινή ώρα. Το ρολόι της κάμερας θα προχωρήσει αυτόματα ή θα ρυθμιστεί μια ώρα πίσω. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Off .

Εάν γίνει επαναφορά του ρολογιού, θα εμφανιστεί t