Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η μείωση του θορύβου του ανέμου κατά την εγγραφή ταινίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Μείωση θορύβου ανέμου» ( 0 Μείωση θορύβου ανέμου ).