Επιλέξτε το μέγεθος καρέ ταινίας (σε pixel) και το ρυθμό καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο «Μέγεθος καρέ, ρυθμός καρέ και ποιότητα ταινίας» ( 0 Μέγεθος καρέ, Ρυθμός καρέ και Ποιότητα ταινίας ).