Wybierz zdjęcie wyświetlane po usunięciu zdjęcia.

Opcja Opis
S Pokaż następny Wyświetlane jest następujące zdjęcie (jeśli nie ma następnego zdjęcia — tj. jeśli usunięte zdjęcie było ostatnim zdjęciem — zostanie wyświetlone poprzednie zdjęcie).
T Pokaż poprzednie Wyświetlane jest poprzednie zdjęcie (jeśli nie ma poprzedniego zdjęcia — tj. jeśli usunięte zdjęcie było pierwszym zdjęciem — zostanie wyświetlone następne zdjęcie).
U Kontynuuj jak poprzednio Jeśli przeglądałeś zdjęcia w kolejności, w jakiej zostały zapisane, zostanie wyświetlony następujący obraz, jak opisano dla Pokaż następne . Jeśli przeglądałeś zdjęcia w odwrotnej kolejności, poprzednie zdjęcie zostanie wyświetlone zgodnie z opisem dla Pokaż poprzednie .