Wyświetl pokaz slajdów ze zdjęć w bieżącym folderze odtwarzania ( 0 Folder odtwarzania ).

Opcja Opis
Początek Rozpocznij prezentację.
Typ obrazu Wybierz typ wyświetlanego obrazu spośród Zdjęcia i filmy , Tylko zdjęcia i Tylko filmy lub wybierz Według oceny , aby wyświetlić tylko zdjęcia z wybranymi ocenami (podświetl oceny i naciśnij 2 , aby je wybrać lub cofnąć wybór).
Interwał klatek Wybierz, jak długo będzie wyświetlane każde zdjęcie.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, wyróżnij Start i naciśnij J . W trakcie pokazu można wykonać następujące operacje:

  • Przeskocz do tyłu/przeskocz do przodu : Naciśnij 4 , aby wrócić do poprzedniej klatki, 2 , aby przejść do następnej klatki.
  • Wyświetl dodatkowe informacje o zdjęciu : Naciśnij 1 lub 3 , aby zmienić lub ukryć wyświetlane informacje o zdjęciu (tylko zdjęcia).
  • Pauza : Naciśnij J , aby wstrzymać pokaz slajdów. Aby ponownie uruchomić, wyróżnij Uruchom ponownie i naciśnij J .
  • Dostosuj głośność : Dotknij X podczas odtwarzania filmu, aby zwiększyć głośność, W , aby zmniejszyć.
  • Wyjście do menu odtwarzania : Naciśnij G , aby zakończyć pokaz slajdów i powrócić do menu odtwarzania.
  • Wyjście do trybu odtwarzania : Naciśnij K , aby zakończyć pokaz slajdów i wyjść do trybu odtwarzania.
  • Wyjście do trybu fotografowania : Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.

Po zakończeniu pokazu wyświetlane jest okno dialogowe. Wybierz Uruchom ponownie , aby ponownie uruchomić, lub Zakończ , aby powrócić do menu odtwarzania.