Jeśli wybrane jest Włączone , „pionowe” (orientacja portretowa) zdjęcia będą automatycznie obracane podczas wyświetlania podczas odtwarzania. Zwróć uwagę, że ponieważ sam aparat znajduje się już w odpowiedniej orientacji podczas fotografowania, zdjęcia nie są automatycznie obracane podczas podglądu zdjęć.