Oceń zdjęcia lub oznacz je jako kandydatów do późniejszego usunięcia. Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżnić zdjęcia i naciskaj 1 lub 3 , aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako kandydata do późniejszego usunięcia (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie, dotknij i przytrzymaj X przycisk). Naciśnij J , aby wyjść po zakończeniu operacji.