Kada vaša prva fotografija ne može čekati

Spremati se

 1. Umetnite bateriju ( Inserting the Battery ).

  Za informacije o punjenju baterije pogledajte “Punjenje baterije” ( Punjenje baterije ).

 2. Umetnite memorijsku karticu ( Umetanje memorijskih kartica ).
 3. Pričvrstite objektiv ( Pričvršćivanje sočiva ).
  • Poravnajte belu tačku na sočivu sa belom tačkom na kućištu fotoaparata ( q ) i rotirajte sočivo u prikazanom smeru ( w ).

  • Kaiš se može pričvrstiti na kameru. Za više informacija pogledajte “Pričvršćivanje remena” ( Pričvršćivanje remena ).

 4. Uključite kameru, a zatim odaberite jezik i podesite sat ( Podešavanje kamere ).

Snimite ( fotografisanje ) i pogledajte ( reprodukcija ) slike

 1. Za fokusiranje pritisnite okidač do pola (tj. lagano pritisnite okidač, zaustavljajući se kada se pritisne do pola).
 2. Bez podizanja prsta sa okidača, pritisnite dugme do kraja da biste snimili sliku.
 3. Pogledaj sliku.