Izaberite [ Filtrirana reprodukcija ] u i meniju da vidite samo slike koje ispunjavaju kriterijume izabrane za [ Kriterijumi filtrirane reprodukcije ] u meniju za reprodukciju ili i meniju za reprodukciju.

[Kriterijumi filtrirane reprodukcije]

Označite opcije i pritisnite J da odaberete ( M ) ili poništite odabir ( U ). Tokom filtrirane reprodukcije, samo slike koje ispunjavaju sve kriterijume označene kvačicom ( M ) će biti prikazane.

Opcija

Opis

[ Zaštiti ]

M : Uključuje zaštićene slike.

[ Vrsta slike ]

M : Uključuje slike odabranih tipova.

[ Ocjena ]

M : Uključi slike sa odabranim ocjenama.

[ Odaberite za otpremanje na računar ]

  • Odaberite ( M ) [ Otpremljene slike ] da biste uključili slike koje su prethodno otpremljene na računar ili ftp server.

  • Odaberite ( M ) [ Slike nisu otpremljene ] da biste uključili slike koje tek treba da budu otpremljene.

  • Odaberite ( M ) obje opcije da biste uključili i slike koje imaju i slike koje tek treba da budu otpremljene.

[ Odaberi za upload (FTP) ]

[ glasovna bilješka ]

M : Uključuje slike sa glasovnim beleškama.

[ Retuširane slike ]

M : Uključuje retuširane slike.

  • Tokom filtrirane reprodukcije, bijeli okvir se pojavljuje oko ekrana.

  • Da biste prekinuli filtriranu reprodukciju, ponovo odaberite [ Filtrirana reprodukcija ].