Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikonov napredni sistem kreativnog osvetljenja (CLS) podržava niz funkcija zahvaljujući poboljšanoj komunikaciji između fotoaparata i kompatibilnih blica.

Karakteristike dostupne sa CLS-kompatibilnim blic jedinicama

Blic

0

SB-5000

SB-5000

SB-910/SB-900/SB-800

SB-910, SB-900 i SB-800

SB-700

SB-700

SB-600

SB-600

SB-500

SB-500

SB-R200

SB-R200

SB-400

SB-400

SB-300

SB-300

SU-800

SU-800 bežični bljeskalicu Commander

SB-5000

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

42

qA

Automatski otvor blende

4

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

4

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

4

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qA

Automatski otvor blende

4

A

Ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Daljinski

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

43

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

44

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

45

FV brava

46

Smanjenje crvenih očiju

4

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

4

Ažuriranje firmvera blica kamere

4

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati i preko blica.

 3. Izbor q A i A zavisi od opcije odabrane sa glavnim blicem.

 4. Podržava iste karakteristike kao i daljinski blicevi sa optičkim AWL.

 5. Dostupno samo u i-TTL , q A , A , GN i M režimima kontrole blica.

 6. Dostupno samo u i-TTL režimu kontrole blica ili kada je blic konfigurisan da emituje predbljeskove monitora u q A ili A režimu kontrole blica.

SB-910, SB-900 i SB-800

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

42

qA

Automatski otvor blende

43

A

Ne-TTL auto

43

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

4

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

4

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qA

Automatski otvor blende

4

A

Ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Daljinski

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

44

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

45

FV brava

46

Smanjenje crvenih očiju

4

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

Ažuriranje firmvera blica kamere

47

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati i preko blica.

 3. q Odabir A / A moda se vrši na blicu pomoću prilagođenih postavki.

 4. Izbor q A i A zavisi od opcije odabrane sa glavnim blicem.

 5. Dostupno samo u i-TTL , q A , A , GN i M režimima kontrole blica.

 6. Dostupno samo u i-TTL režimu kontrole blica ili kada je blic konfigurisan da emituje predbljeskove monitora u q A ili A režimu kontrole blica.

 7. Ažuriranje firmvera za SB-910 i SB-900 može se izvršiti sa fotoaparata.

SB-700

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

4

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

4

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

4

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

42

FV brava

43

Smanjenje crvenih očiju

4

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

Ažuriranje firmvera blica kamere

4

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Dostupno samo u i-TTL , GN i M režimima kontrole blica.

 3. Dostupno samo u i-TTL modu kontrole blica.

SB-600

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

42

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

43

FV brava

44

Smanjenje crvenih očiju

4

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

Ažuriranje firmvera blica kamere

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati i preko blica.

 3. Dostupno samo u i-TTL i M režimima kontrole blica.

 4. Dostupno samo u i-TTL modu kontrole blica.

SB-500

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

4

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

M

Manual

42

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

42

i-TTL

i-TTL

42

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

42

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

4

Auto FP brza sinhronizacija

43

FV brava

44

Smanjenje crvenih očiju

4

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

4

Ažuriranje firmvera blica kamere

4

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati pomoću stavke [ Kontrola blica ] u menijima fotoaparata.

 3. Dostupno samo u i-TTL i M režimima kontrole blica.

 4. Dostupno samo u i-TTL modu kontrole blica.

SB-R200

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

Standardni i-TTL dopunski blic

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

4

RPT

Blic koji se ponavlja

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

41

FV brava

42

Smanjenje crvenih očiju

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

Ažuriranje firmvera blica kamere

 1. Dostupno samo u i-TTL i M režimima kontrole blica.

 2. Dostupno samo u i-TTL modu kontrole blica.

SB-400

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

4

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

M

Manual

42

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

FV brava

43

Smanjenje crvenih očiju

4

Osvetljenje modeliranja kamere

Jedinstvena kontrola blica

4

Ažuriranje firmvera blica kamere

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati pomoću stavke [ Kontrola blica ] u menijima fotoaparata.

 3. Dostupno samo u i-TTL modu kontrole blica.

SB-300

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

41

Standardni i-TTL dopunski blic

4

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

M

Manual

42

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

FV brava

43

Smanjenje crvenih očiju

Osvetljenje modeliranja kamere

Jedinstvena kontrola blica

4

Ažuriranje firmvera blica kamere

4

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati pomoću stavke [ Kontrola blica ] u menijima fotoaparata.

 3. Dostupno samo u i-TTL modu za kontrolu blica.

SU-800 Wireless Speedlight Commander

Kada se montira na CLS-kompatibilnu kameru, SU-800 se može koristiti kao komandir za SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ili SB -R200 blicevi. Grupna kontrola blica je podržana za najviše tri grupe. Sam SU-800 nije opremljen blicem.

Podržane funkcije

Jedan blic

i-TTL

i-TTL balansirani dopunski blic

Standardni i-TTL dopunski blic

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

4

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

41

qA

Automatski otvor blende

A

Ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Daljinski

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Brza bežična kontrola blica

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

M

Manual

RPT

Blic koji se ponavlja

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

Auto FP brza sinhronizacija

42

FV brava

43

Smanjenje crvenih očiju

Osvetljenje modeliranja kamere

4

Jedinstvena kontrola blica

Ažuriranje firmvera blica kamere

 1. Dostupno samo tokom snimanja izbliza.

 2. Nije dostupno kada je RPT odabran kao način kontrole blica za daljinski blic.

 3. Dostupno samo kada je i-TTL odabran kao režim kontrole blica za daljinski blic ili kada je blic konfigurisan da emituje predbljeskove monitora u režimu q A .

Napomene o opcionim blicama

Obavezno konsultujte i dokumentaciju za opcioni blic pre upotrebe.

 • Ako jedinica podržava CLS, pogledajte odjeljak o CLS-kompatibilnim digitalnim SLR fotoaparatima. Ovaj fotoaparat nije uključen u kategoriju “digitalni SLR” u dokumentaciji za SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.

 • Ako indikator spremnosti blica ( c ) treperi oko tri sekunde nakon što je fotografija snimljena u i-TTL ili ne-TTL automatskom načinu rada, blic se aktivirao punom snagom i fotografija može biti nedovoljno eksponirana (samo CLS kompatibilni blic ).

 • i-TTL kontrola blica može se koristiti na ISO osjetljivosti između 64 i 12800 ekvivalentno.

 • Pri ISO osjetljivostima većim od 12800, željeni rezultati možda neće biti postignuti u nekim rasponima ili postavkama otvora blende.

 • U načinu P , maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen prema ISO osjetljivosti, kao što je prikazano u nastavku:

  Maksimalni otvor blende (f-broj) pri ISO ekvivalentu:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Ako je maksimalni otvor blende manji od gore navedenog, maksimalna vrijednost za otvor blende će biti maksimalni otvor blende objektiva.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400 obezbeđuju smanjenje efekta crvenih očiju u smanjenju efekta crvenih očiju i sporu sinhronizaciju sa režimi blica za smanjenje očiju.

 • „Šum“ u obliku linija može se pojaviti na fotografijama blica snimljenim baterijom visokih performansi SD-9 ili SD-8A koja je direktno priključena na fotoaparat. Smanjite ISO osjetljivost ili povećajte udaljenost između fotoaparata i baterije.

 • Kamera obezbeđuje AF-assist osvetljenje po potrebi. AF-pomoćni iluminatori na opcionalnim blicama neće svijetliti.

 • Kada se kabl za sinhronizaciju serije SC 17, 28 ili 29 koristi za fotografisanje sa blicem van kamere, ispravna ekspozicija se možda neće postići u i-TTL režimu. Preporučujemo da odaberete standardni i-TTL puni blic. Napravite probni snimak i pogledajte rezultate na ekranu kamere.

 • U i-TTL, nemojte koristiti bilo koji oblik blic panela (difuzionog panela) osim ugrađenog blic panela ili isporučenog adaptera za blic. Upotreba drugih panela može dovesti do pogrešne ekspozicije.

Flash Photography

Fotografija sa bljeskom ne može se kombinovati sa nekim karakteristikama fotoaparata, uključujući:

 • tihi način rada,

 • video snimanje,

 • brzo snimanje kadrova i

 • HDR preklapanje.

Korištenje FV zaključavanja s opcionalnim blicovima
 • FV zaključavanje je dostupno sa opcionim blicovima u TTL-u i (gde je podržano) režimima kontrole pred-bljeska q A i monitora pred-bljeska A (pogledajte dokumentaciju priloženu uz blic za više informacija).

 • Imajte na umu da kada se napredno bežično osvjetljenje koristi za upravljanje daljinskim blicovima, morat ćete postaviti način kontrole blica za glavnu ili barem jednu udaljenu grupu na TTL , q A ili A .

Ostale bliceve

Sledeći blicevi se mogu koristiti u ne-TTL auto ( A ) i ručnim režimima. Dostupne opcije se ne razlikuju u zavisnosti od objektiva koji se koristi.

Blic

Podržane funkcije

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24

Ne-TTL automatski, ručni, ponavljajući blic, sinhronizacija zadnje zavese 1

SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S

Ručna sinhronizacija zadnje zavese 1

SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15

Ne-TTL automatska, ručna, sinhronizacija stražnje zavjese 1

 1. Dostupno kada se kamera koristi za odabir načina rada blica.

 2. Postavljanje SB-27 na fotoaparat automatski postavlja režim blica na TTL , ali postavljanje režima blica na TTL onemogućava okidanje. Postavite SB-27 na A.

Područja mjerenja za FV Lock

Područja mjerena kada se FV zaključavanje koristi s opcionalnim bljeskalicama su sljedeće:

 • Samostalni

  Način kontrole blica

  Metered area

  i-TTL

  Krug od 6 mm u centru okvira

  Automatski otvor blende ( q A )

  Područje mjereno mjeračem ekspozicije blica

 • Daljinski

  Način kontrole blica

  Metered area

  i-TTL

  Cijeli okvir

  Automatski otvor blende ( q A )

  Područje mjereno mjeračem ekspozicije blica

  Ne-TTL automatski ( A )

Kompenzacija blica za opcione bliceve

U i-TTL i režimima kontrole blica sa automatskim otvorom blende ( q A ), kompenzacija blica odabrana sa opcionalnom jedinicom blica ili sa [ Kontrola blica ] u meniju snimanja fotografija fotoaparata dodaje se kompenzaciji blica odabranoj sa stavkom [ Kompenzacija blica ] u meniju za fotografisanje.

Modeliranje osvjetljenja
 • Pritiskom na kontrolu kojoj je [ Pregled ] dodeljen pomoću prilagođene postavke f2 [ Prilagođene kontrole (snimanje) ] uzrokuje da CLS-kompatibilne bliceve emituju modelirajući blic.

 • Ova funkcija se može koristiti sa naprednim bežičnim osvetljenjem za pregled ukupnog svetlosnog efekta postignutog sa više blica.

 • Efekti senki koje baca blic se najbolje posmatraju direktno, a ne na ekranu snimanja.

 • Osvjetljenje za modeliranje se može isključiti odabirom [ OFF ] za prilagođenu postavku e5 [ Modeling blic ].

Studio Strobe Lighting

Da biste podesili boju i svjetlinu prikaza kroz objektiv tako da se fotografije lakše kadriraju, odaberite [ Podesite za jednostavnost gledanja ] za prilagođenu postavku d8 [ Način prikaza (fotografija Lv) ].