Kamera se može povezati na televizore, snimače i druge uređaje koji imaju HDMI konektore. Koristite HDMI kabl treće strane tipa A. Kabl se mora kupiti zasebno. Uvijek isključite kameru prije povezivanja ili odspajanja kabla.

1

HDMI konektor za povezivanje sa kamerom

2

HDMI konektor za povezivanje sa eksternim uređajem *

  • Odaberite kabl sa konektorom koji odgovara konektoru na HDMI uređaju.