Kamera se može povezati sa računarom ili FTP serverom koristeći bilo koji od metoda u nastavku.

Računari: Povezivanje preko USB-a

Povežite kameru i računar preko USB-a i koristite NX Studio za otpremanje slika na računar ( Računari: povezivanje preko USB-a ).

  • Kamerom se može daljinski upravljati sa računara pomoću opcionog softvera Camera Control Pro 2.

Računari: povezivanje putem Etherneta ili bežičnog LAN-a

Povežite se sa računarom preko Etherneta ili koristeći ugrađeni bežični LAN kamere. Možete da otpremite slike na računar ili da daljinski kontrolišete kameru preko mreže koristeći opcioni softver Camera Control Pro 2 ( Računari: povezivanje preko Etherneta ili bežičnog LAN-a ).

FTP serveri: Povezivanje putem Etherneta ili bežičnog LAN-a

Prenesite slike na FTP server putem Etherneta ili koristeći ugrađeni bežični LAN u kameri ( FTP serveri: povezivanje putem Etherneta ili bežičnog LAN-a ).

Ne možete se povezati?

Ako imate problema sa uspostavljanjem veze sa računarom ili FTP serverom, pokušajte:

  • isključiti i ponovo uključiti kameru,

  • provjera bežičnih postavki na računaru ili FTP serveru, ili

  • ponovno pokretanje računara ili FTP servera.

Bežični LAN i Ethernet greške

Za informacije o greškama vezanim za bežični ili Ethernet, pogledajte “Rješavanje problema bežičnih LAN i Ethernet veza” ( Rješavanje problema bežičnih LAN i Ethernet veza ).