• Nakon što podesite TV na HDMI ulazni kanal, uključite kameru i pritisnite dugme K da vidite slike na TV ekranu.

  • Jačina zvuka reprodukcije može se podesiti pomoću kontrola na TV-u. Kontrole kamere se ne mogu koristiti.

  • Ako je kamera uparena sa pametnim uređajem koji koristi aplikaciju SnapBridge, uređaj se može koristiti za daljinsko upravljanje reprodukcijom dok je kamera povezana na TV. Za detalje pogledajte SnapBridge online pomoć.

  • Koristite HDMI ulazni konektor usklađen sa HDMI 2.1 za povezivanje na televizore koji podržavaju 8K ulaz.