Povežite kameru pomoću priloženog USB kabla. Zatim možete koristiti softver NX Studio za kopiranje slika na računar radi pregleda i uređivanja.

Instaliranje NX Studio-a

Trebat će vam internet veza prilikom instaliranja NX Studio-a. Posjetite Nikon web stranicu za najnovije informacije, uključujući sistemske zahtjeve.

 • Preuzmite najnoviji program za instalaciju NX Studio sa donje web stranice i slijedite upute na ekranu da biste dovršili instalaciju.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • Imajte na umu da možda nećete moći da preuzmete slike sa kamere koristeći starije verzije programa NX Studio.

Kopiranje slika na računar pomoću programa NX Studio

Pogledajte online pomoć za detaljna uputstva.

 1. Povežite kameru sa računarom.

  Nakon što isključite fotoaparat i uvjerite se da je memorijska kartica umetnuta, povežite isporučeni USB kabel kao što je prikazano.

  Korištenje čitača kartica

  Slike se takođe mogu kopirati sa memorijske kartice umetnute u čitač kartica treće strane. Međutim, trebali biste provjeriti da li je kartica kompatibilna sa čitačem kartica.

 2. Uključite kameru.

  • Nikon Transfer 2 komponenta programa NX Studio će se pokrenuti. Nikon Transfer 2 softver za prenos slika je instaliran kao deo NX Studija.

  • Ako se prikaže poruka koja od vas traži da odaberete program, izaberite Nikon Transfer 2.

  • Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene automatski, pokrenite NX Studio i kliknite na ikonu „Uvezi“.

 3. Kliknite na [ Start Transfer ].

  Slike sa memorijske kartice će se kopirati na računar.

 4. Isključite kameru.

  Odspojite USB kabel kada se prijenos završi.

Windows 10 i Windows 8.1

Windows 10 i Windows 8.1 mogu prikazati upit za automatsku reprodukciju kada je kamera povezana.

Kliknite na dijalog, a zatim kliknite na [ Nikon Transfer 2 ] da odaberete Nikon Transfer 2.

macOS

Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene automatski, potvrdite da je kamera povezana, a zatim pokrenite Image Capture (aplikaciju koja dolazi s macOS-om) i odaberite Nikon Transfer 2 kao aplikaciju koja se otvara kada se kamera otkrije.

Oprez: Prijenos video zapisa

Ne pokušavajte da prenosite video zapise sa memorijske kartice dok je umetnuta u kameru druge marke ili modela. To bi moglo rezultirati brisanjem videozapisa bez prijenosa.

Oprez: Povezivanje sa računarima
 • Ne isključujte kameru ili isključujte USB kabl dok je prenos u toku.

 • Nemojte koristiti silu ili pokušavati da umetnete konektore pod uglom. Obavezno držite konektore ravno kada odspajate kabl.

 • Uvijek isključite kameru prije povezivanja ili odspajanja kabla.

 • Kako biste osigurali da prijenos podataka nije prekinut, provjerite je li baterija fotoaparata potpuno napunjena.

USB čvorišta

Povežite kameru direktno na računar; nemojte povezivati kabl preko USB čvorišta ili tastature. Povežite kameru na prethodno instalirani USB port.