Daljinsko fotografiranje bazirano na kameri (sinhronizirano izdanje)

Glavna kamera se može koristiti za otpuštanje zatvarača na do deset udaljenih kamera u istoj grupi ( Sinhronizirano otpuštanje ).

Sinhronizacija sata (sinhronizacija datuma i vremena)

Sinhronizirajte satove na više kamera putem mreže ( Synchronizing Camera Clocks ).