Snimajte slike sa jednim ili više daljinskih blica koristeći bežičnu kontrolu blica (Napredno bežično osvetljenje ili AWL). Za informacije o korišćenju blica montiranog na futrolu za dodatnu opremu fotoaparata, pogledajte “Fotografija sa blicem” ( Fotografija sa blicem).

U ovom poglavlju, operacije koje uključuju dodatnu opremu spojenu na fotoaparat su označene sa C , operacije koje uključuju daljinske bliceve sa f . Za više informacija o korišćenju daljinskih blica ( f ), pogledajte dokumentaciju isporučenu uz blic.

Korištenje daljinskih blica

Daljinskim blicovima se može upravljati putem:

  • radio signali * ( Radio AWL ),

  • optički signali iz bliceva montirane na cipeli za dodatnu opremu fotoaparata ( Optical AWL ), ili

  • radio signale, sa dodatnim osvjetljenjem koje obezbjeđuje blic montiran na cipelu * ( Dodavanje blica montiranog na cipelu ).

  • Kontrola radio blica dostupna je samo kada je WR-R11a ili WR-R10 povezan na fotoaparat.