Da biste prikazali meni za reprodukciju, izaberite karticu D (meni reprodukcije) u menijima fotoaparata.

Meni za reprodukciju sadrži sljedeće stavke:

Stavka

0

[ Izbriši ]

Izbriši

[ folder za reprodukciju ]

Fascikla za reprodukciju

[ Opcije prikaza reprodukcije ]

Opcije prikaza reprodukcije

[ Izbrišite slike iz oba slota ]

Izbrišite slike iz oba slota

[ PB slot za snimanje dvostrukog formata ]

Dual-Format Recording PB slot

[ Filtrirani kriteriji reprodukcije ]

Filtrirani kriteriji reprodukcije

[ recenzija slike ]

Picture Review

[ Nakon brisanja ]

Nakon brisanja

[ Nakon praska, prikaži ]

Nakon praska, pokaži

[ Rotirajte visoko ]

Rotate Tall

[ Kopiraj sliku(e) ]

Kopiraj sliku(e)

Vidi također

“Podrazumevane postavke menija reprodukcije” ( Podrazumevane postavke menija reprodukcije ).