Možete da snimate slike koristeći opcioni blic montiran na priključak za dodatnu opremu fotoaparata ili jednu ili više daljinskih blica.

  • Kada koristite blic, izaberite [ OFF ] za [ Silent mode ] u meniju za podešavanje.

Blicevi montirani na kameru

Snimajte slike koristeći blic montiran na fotoaparat. Pogledajte sljedeće stranice za više informacija ( Korištenje blica na kameri ).

Fotografija na daljinu

Snimajte slike sa jednim ili više daljinskih blica koristeći bežičnu kontrolu blica (Napredno bežično osvetljenje ili AWL). Za više informacija pogledajte “Fotografija na daljinu” ( Fotografija sa bljeskom na daljinu ).