Koristite [ Vrsta video datoteke ] u meniju za snimanje video zapisa da odaberete vrstu video datoteke.

 • Imate izbor između MOV i MP4 formata.

Opcija

Opis

YCbCr

[ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ]

Odaberite za snimke namijenjene montaži u postprodukciji.

 • Imate izbor između dva tonska moda: [ SDR ] i [ N-Log ].

 • Snimak se snima korištenjem All-I inter-frame kompresije.

 • Zvuk se snima u linearnom PCM formatu.

4:2:2

[ H.265 10-bit (MOV) ]

Ovaj format pretpostavlja da će snimak biti obrađen na moćnom računaru.

 • Imate izbor između tri tonska moda: [ SDR ], [ HLG ] i [ N-Log ].

 • Snimak se snima korištenjem duge GOP kompresije između kadrova.

 • Zvuk se snima u linearnom PCM formatu.

4:2:0

[ H.265 8-bit (MOV) ]

Ovaj format nudi vrhunsku kompresiju.

 • Snimak se snima korištenjem duge GOP kompresije između kadrova.

 • Zvuk se snima u linearnom PCM formatu.

[ H.264 8-bit (MP4) ]

Široko podržana vrsta datoteke.

 • Snimak se snima korištenjem duge GOP kompresije između kadrova.

 • Zvuk se snima u AAC formatu.

Tonski način rada

Za odabir tonskog režima, označite [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] ili [ H.265 10-bit (MOV) ] i pritisnite 2 .

 • Video zapisi snimljeni pomoću [ H.265 8-bit (MOV) ] i [ H.264 8-bit (MP4) ] koriste [ SDR ]; izbor tonskog režima nije dostupan.

Opcija

Opis

[ SDR ]

Ovaj način rada podržava normalan raspon svjetline (dinamički raspon).

[ HLG ]

Ovaj režim podržava HDR (visoki dinamički opseg; snimanje HLG videa ). Ima širi dinamički raspon od SDR-a.

 • Dostupan je samo kada je [ H.265 10-bit (MOV) ] odabrano za [ Tip video datoteke ].

[ N-Log ]

Ovaj režim koristi Nikonovu jedinstvenu log krivu. Odaberite za slike sa širokim dinamičkim rasponom. 3D LUT-ovi za upotrebu sa N-Log krivuljama mogu se primijeniti u postprodukciji za slike koje se lijepo prikazuju na monitorima koji podržavaju Rec. 709 ( Snimanje N-Log videa ).