DIGITALNA KAMERA

Z 9

Referentni vodič

Pretražite Z 9 Referentni vodič

Potražite druge priručnike za proizvode

Unesite ključne riječi, a ne rečenice.

Ova kamera ima ažurirani firmver sa dodatnim funkcijama. Za više informacija pogledajte Promjene s verzijom firmvera “C” 2.00 .

Sadržaj

Upoznavanje kamere i njenih menija

Prvi koraci

Osnovna fotografija i reprodukcija

Postavke snimanja

Video Recording

Pregledanje i retuširanje slika

Glasovni zapisi

Povezivanje na HDMI televizore i rekordere

Povezivanje sa pametnim uređajima

Povezivanje na računare ili FTP servere

Povezivanje na druge kamere

Flash Photography

Fotografija na daljinu

Menu Guide

Rješavanje problema

Tehničke napomene

Promjene sa “C” verzijom firmvera 2.00