Telo kamere

1

Otpuštanje zaključavanja kotačića za način rada ( Release Mode )

2

BKT dugme ( Bracketing )

3

c dugme ( režimi blica )

4

Stereo mikrofon (za video zapise; snimanje videa )

5

Dugme za snimanje videa ( Snimanje videa )

6

Dugme S ( Q ) ( ISO osjetljivost )

7

Dugme E ( Kompenzacija ekspozicije )

8

Ušica za traku za kameru (pričvršćivanje remena )

9

E (oznaka žarišne ravni; oznaka žarišne ravni i razmak prirubnice )

10

Kontrolna tabla ( Control Panel , The Control Panel )

11

GNSS antena ( Podaci o lokaciji )

12

Priključak za dodatnu opremu (za opcionalnu blic; korišćenje blica na kameri , kompatibilne bliceve)

13

Dugme I (Odabir načina snimanja )

14

c dugme ( Release Mode )

1

Prekidač za napajanje ( podešavanje kamere , fotografisanje )

2

Dugme za okidanje ( fotografiranje )

3

AF pomoćno svjetlo ( AF pomoćno svjetlo , a12: Ugrađeno AF pomoćno svjetlo )

Lampa za smanjenje efekta crvenih očiju ( režimi blica )

Lampica samookidača ( Korištenje samookidača ( E ) )

4

M dugme ( Dugme za način rada monitora i senzor oka , ograničenje odabira načina rada monitora )

5

Poklopac terminala za sinhronizaciju blica

6

Poklopac daljinskog terminala sa deset pinova

7

Poklopac za mikrofon, slušalice i Ethernet konektore

8

Poklopac za USB i HDMI konektore

9

Dugme za način rada fokusa ( Fokus )

10

Zasun poklopca pregrade za bateriju ( Umetanje baterije )

11

Poklopac pregrade za bateriju ( Umetanje baterije )

12

Oznaka za montažu objektiva (pričvršćivanje objektiva )

13

Terminal za fleš sinhronizaciju ( Terminal za sinhronizaciju )

14

Deset-pin daljinski terminal

15

Lampa za punjenje ( AC adapter za punjenje: punjenje )

16

Ethernet konektor ( Eternet veze , Ethernet )

17

Konektor za eksterni mikrofon ( Mikrofoni )

18

Konektor za slušalice ( Jačina zvuka slušalica )

19

HDMI konektor ( povezivanje na HDMI uređaje )

20

USB konektor ( Računari: povezivanje preko USB-a , USB napajanje )

21

Poklopac za tijelo ( pričvršćivanje sočiva )

1

Mikrofon (za glasovne bilješke; snimanje glasovnih zapisa )

2

U dugme ( balans bijele boje )

3

T dugme ( Podešavanje kvaliteta slike )

4

b dugme ( Snimanje glasovnih zapisa )

5

Mrežni indikator ( Status veze , Status veze )

6

Monitor ( Touch Controls , The Touch Shutter )

7

Zvučnik ( Kontrole za reprodukciju videa )

8

Otpuštanje okulara (Dodaci za tražilo za okulare)

9

Dugme O ( Q ) ( brisanje neželjenih slika , brisanje slika )

10

g ( Fn4 ) dugme ( kontrole slike , zaštita slika od brisanja )

11

Točkić za način otpuštanja ( Release Mode )

12

Gumeni okular ( pribor za tražilo za okulare )

13

Tražilo (Tražilo )

14

Senzor oka ( dugme za način rada monitora i senzor za oči )

1

Kontrola podešavanja dioptrije ( The Diopter Adjustment Control )

2

Dugme DISP ( Odabir ekrana , Odabir ekrana )

3

Foto/video selektor ( fotografisanje , snimanje videa )

4

Dugme AF-ON ( Zaključavanje fokusa pomoću AF-ON tipke)

5

Pod-selektor ( Pod-selektor , Zaključavanje fokusa, Zaključavanje autoekspozicije )

6

Glavni komandni točkić ( f5: Reverzna rotacija točkića )

7

Dugme i (Dugme i ( i meni) , Dugme i (režim reprodukcije) )

8

J dugme ( Korišćenje menija )

9

Višenamenski birač ( Upotreba menija )

10

Dugme X ( ručno fokusiranje , reprodukcija sličica , zumiranje reprodukcije )

11

G dugme ( G dugme , vodič kroz meni )

12

Dugme K ( Reprodukcija ,Gledanje slika )

13

Dugme W ( Q ) ( ikona d (pomoć) , reprodukcija sličica , korištenje zuma reprodukcije )

14

Dugme AF-ON za vertikalno snimanje ( Zaključavanje fokusa pomoću AF-ON tipke)

15

Glavni komandni točkić za vertikalno snimanje ( f5: Reverzna rotacija točkića )

16

Višenamenski birač za vertikalno snimanje ( Portret (“Visoka”) orijentacija )

17

Lampa za pristup memorijskoj kartici ( Lampa za pristup memorijskoj kartici , Lampa za pristup memorijskoj kartici )

18

i dugme za vertikalno snimanje (i dugme ( i meni) , dugme i (režim reprodukcije) )

1

Dugme za otpuštanje sočiva ( odvajanje sočiva )

2

Montaža objektiva (pričvršćivanje sočiva , oznaka žarišne ravni i razmak prirubnice )

3

CPU kontakti

4

Senzor slike ( Čišćenje senzora slike )

5

Dugme Fn3

6

Utičnica za stativ

7

Podkomandni točkić za vertikalno snimanje ( f5: Reverzna rotacija točkića )

8

Zaključavanje dugmeta okidača za okomito snimanje ( Uokvirivanje fotografija u portretnoj (“visoko”) orijentaciji )

9

Fn dugme za vertikalno snimanje ( kompenzacija ekspozicije )

10

Sigurnosni utor (za kabel protiv krađe; sigurnosni utor )

11

S dugme za vertikalno snimanje ( ISO osetljivost )

12

Okidač za vertikalno snimanje

13

Zasun poklopca slota za memorijsku karticu ( umetanje memorijskih kartica )

14

Poklopac utora za memorijsku karticu ( Uklanjanje memorijskih kartica )

15

Dugme Fn2 ( Podešavanje postavki područja slike )

16

Dugme Fn1 ( Banka menija snimanja )

17

Podkomandni točkić ( f5: rotacija točkića unatrag )

Ne dodirujte senzor slike ili štitnik senzora

Ni pod kojim okolnostima ne smijete bockati ili vršiti pritisak na senzor slike ili štit senzora ( Ponašanje senzorskog štita pri isključenju ) niti ih izlagati snažnim strujama zraka iz ventilatora. Nepoštivanje ove mjere opreza može izgrebati ili na drugi način oštetiti senzor ili štit. Za informacije o čišćenju senzora slike pogledajte “Čišćenje senzora slike” ( Čišćenje slikovnog senzora).

Napomene o monitoru

Ugao monitora se može podesiti.

Serijski broj proizvoda

Serijski broj ovog proizvoda možete pronaći otvaranjem monitora.

GNSS antena

Ako je moguće, ostanite na otvorenom kada koristite usluge podataka o lokaciji. Držite antenu usmjerenu prema nebu za najbolji prijem.

LCD osvetljivač

Okretanjem prekidača za napajanje u položaj D aktivira se pozadinsko osvetljenje dugmadi i kontrolne table (LCD osvetljivač). Pozadinsko osvetljenje će ostati upaljeno nekoliko sekundi nakon otpuštanja prekidača za napajanje. Pozadinsko osvetljenje se isključuje kada se prekidač okrene na D drugi put ili se dugme okidača pritisne do pola. Aktiviranje pozadinskog osvjetljenja tipke čini kameru lakšom za korištenje u mraku.

Sigurnosni utor

Sigurnosni utor služi kao tačka za pričvršćivanje kablova za zaštitu od krađe treće strane. Kompatibilan je i namijenjen za upotrebu sa Kensington sigurnosnim kablovskim bravama. Za više informacija pogledajte dokumentaciju priloženu uz sigurnosnu kablovsku bravu.

Kontrolna tabla

Kontrolna tabla svijetli kada je kamera uključena. Po zadanim postavkama, prikazuju se sljedeći indikatori. Za više informacija pogledajte “Ekran kamere” ( Ekran kamere ) u “Tehničkim napomenama”.

1

Način snimanja (Odabir načina snimanja )

2

Brzina zatvarača ( S (automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

3

Otvor blende ( A (automatski prioritet otvora blende) , M (ručno) )

4

Indikator baterije ( Nivo baterije )

5

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

6

ISO osetljivost ( ISO osetljivost )

7

Broj preostalih snimaka ( broj preostalih ekspozicija , kapacitet memorijske kartice )

Dostupno vrijeme snimanja ( Snimanje videa )

8

ISO indikator osjetljivosti ( ISO osjetljivost )

Indikator automatske ISO osetljivosti ( Automatska kontrola ISO osetljivosti )

9

Release mode ( Release Mode )

10

Ikona memorijske kartice (Slot 2;Uloga koju igra kartica u Slotu 2 )

11

Ikona memorijske kartice (Slot 1;Uloga koju igra kartica u Slotu 2 )

12

Indikator AF-area moda ( AF-area mod )

13

Način fokusa (način fokusa )

14

Banka menija snimanja ( Shooting Menu Bank )

Monitor

Na zadanim postavkama, na monitoru se pojavljuju sljedeći indikatori. Za više informacija pogledajte “Ekran kamere” ( Ekran kamere ) u “Tehničkim napomenama”.

Photo Mode

1

Način snimanja (Odabir načina snimanja )

2

Release mode ( Release Mode )

3

Način fokusa ( Odabir fokusne tačke )

4

Režim AF područja (režim AF područja )

5

ikona t ( ikona t )

6

Balans bijele boje ( White Balance )

7

Active D-Lighting ( Aktivno D-Lighting )

8

Kontrola slike (Kontrole slike )

9

Područje slike ( Podešavanje postavki područja slike )

10

Veličina slike ( Odabir veličine slike )

11

Kvalitet slike ( Podešavanje kvaliteta slike )

1

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

2

ikona (Dugme i ( i meni) i Dugme i (režim reprodukcije) )

3

Indikator baterije ( Nivo baterije )

4

Broj preostalih snimaka ( broj preostalih ekspozicija , kapacitet memorijske kartice )

5

ISO osetljivost ( ISO osetljivost )

6

ISO indikator osjetljivosti ( ISO osjetljivost )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Automatska kontrola ISO osjetljivosti )

7

Otvor blende ( A (automatski prioritet otvora blende) , M (ručno) )

8

Brzina zatvarača ( S (automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

9

mjerenje ( mjerenje )

10

Snimanje dodirom ( The Touch Shutter )

11

Indikator smanjenja vibracija ( Vibration Reduction )

12

Fokusna tačka ( Odabir fokusne tačke )

13

Način pregleda (fotografija uživo; d8: Način pregleda (fotografija Lv) )

Korišćenje monitora sa kamerom u „visokoj“ orijentaciji

Kada se kamera rotira da bi se snimile slike u “visokom” (portretnom) položaju, ekran na monitoru se rotira u skladu s tim (samo u režimu za fotografije).

Odabir displeja

Pritisnite dugme DISP za ciklus prikaza snimanja. Odaberite između do pet ekrana, svaki sa prilagodljivim izborom ikona i indikatora. Prikazane stavke se mogu odabrati pomoću prilagođenih postavki d17 [ Prilagođeni prikaz snimanja na monitoru ] ( d17: Prilagođeni prikaz snimanja na monitoru ).

Video Mode

1

Indikator snimanja ( Snimanje videa )

Indikator “Nema videa” ( ikona 0 )

2

Vrijeme snimanja videa ( Snimanje videa )

3

Veličina i brzina kadra ( Opcije veličine i brzine video okvira )

4

Odredište ( Odredište )

5

Preostalo vrijeme ( Snimanje videa )

6

Područje slike (Opcije područja video slike )

7

Vrsta video datoteke (Vrste video datoteka )

8

Nivo zvuka ( osjetljivost mikrofona )

9

Osetljivost mikrofona ( Microphone Sensitivity )

Tražilo

U zadanim postavkama, sljedeći indikatori se pojavljuju u tražilu. Za više informacija pogledajte “Ekran kamere” ( Ekran kamere ) u “Tehničkim napomenama”.

Photo Mode

1

Način pregleda (fotografija uživo; d8: Način pregleda (fotografija Lv) )

2

ikona t ( ikona t )

3

Release mode ( Release Mode )

4

Način fokusa (način fokusa )

5

Režim AF područja (režim AF područja )

6

Balans bijele boje ( White Balance )

7

Active D-Lighting ( Aktivno D-Lighting )

8

Kontrola slike (Kontrole slike )

9

Kvalitet slike ( Podešavanje kvaliteta slike )

10

Veličina slike ( Odabir veličine slike )

11

Područje slike ( Podešavanje postavki područja slike )

1

Indikator baterije ( Nivo baterije )

2

Broj preostalih snimaka ( broj preostalih ekspozicija , kapacitet memorijske kartice )

3

ISO osetljivost ( ISO osetljivost )

4

ISO indikator osjetljivosti ( ISO osjetljivost )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Automatska kontrola ISO osjetljivosti )

5

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

6

Otvor blende ( A (automatski prioritet otvora blende) , M (ručno) )

7

Brzina zatvarača ( S (automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

8

Način snimanja (Odabir načina snimanja )

9

Smanjenje vibracija ( Vibration Reduction )

10

mjerenje ( mjerenje )

11

Fokusna tačka ( Odabir fokusne tačke )

Korištenje tražila s kamerom u “visokoj” orijentaciji

Kada se kamera rotira da bi se snimile slike u “visokoj” (portretnoj) orijentaciji, ekran u tražilu se rotira kako bi se poklopio (samo režim za fotografije).

Odabir displeja

Pritisnite dugme DISP za ciklus prikaza snimanja. Odaberite između do četiri ekrana, svaki sa prilagodljivim izborom ikona i indikatora. Prikazane stavke se mogu odabrati pomoću prilagođenih postavki d18 [ Prilagođeni prikaz snimanja u tražilu ] ( d18: Prilagođeni prikaz snimanja u tražilu ).

Video Mode

1

Indikator snimanja ( Snimanje videa )

Indikator “Nema videa” ( ikona 0 )

2

Vrijeme snimanja videa ( Snimanje videa )

3

Odredište ( Odredište )

4

Preostalo vrijeme ( Snimanje videa )

5

Veličina kadra/brzina kadrova ( Opcije veličine i brzine video okvira )

6

Područje slike (Opcije područja video slike )

7

Vrsta video datoteke (Vrste video datoteka )

8

Nivo zvuka ( osjetljivost mikrofona )

9

Osetljivost mikrofona ( Microphone Sensitivity )

Dugme za način rada monitora i senzor oka

Postavljanje oka na tražilo aktivira senzor oka, prebacujući ekran sa monitora na tražilo. Imajte na umu da će senzor za oči reagovati i na druge objekte, kao što su vaši prsti.

 • Tražilo se može koristiti za menije i reprodukciju ako želite.

 • Pritisnite dugme M (režim monitora) za kretanje između prikaza tražila i monitora.

 • Pritisnite dugme M za kretanje kroz ekrane na sledeći način.

  [ Automatski prekidač prikaza ]: Kamera automatski prebacuje između prikaza tražila i monitora na osnovu informacija sa senzora oka.

  [ Samo tražilo ]: Monitor ostaje prazan. Tražilo se koristi za snimanje, menije i reprodukciju.

  [ Samo monitor ]: Monitor se koristi za snimanje, menije i reprodukciju. Ekran tražila će ostati prazan čak i ako stavite oko na tražilo.

  [ Prioritet tražilo ]: Kamera funkcioniše na način sličan postojećim digitalnim SLR fotoaparatima.

  Tokom fotografskog režima, postavljanje oka na tražilo uključuje tražilo; monitor ostaje isključen nakon što odvojite oko.

Kontrola podešavanja dioptrije
 • Tražilo se može fokusirati podizanjem i rotiranjem kontrole za podešavanje dioptrije.

 • Pazite da ne stavite prste ili nokte u oko.

 • Nakon podešavanja dioptrije, vratite kontrolu za podešavanje dioptrije u prvobitni položaj.

Naginjanje monitora

Stavljanje oka na kameru kada je monitor nagnut neće pokrenuti tražilo ako su ispunjena oba sljedeća uslova:

 • [ Automatski prekidač prikaza ] ili [ Prioritet tražilo ] je odabrano za režim monitora i

 • na monitoru se trenutno pojavljuje meni, slika ili drugi prikaz.

Produžena upotreba

Kada koristite tražilo duže vremenske periode, možete odabrati [ Podesite za jednostavnost gledanja ] za prilagođenu postavku d8 [ Režim prikaza (fotografija Lv) ] da biste osigurali da su osvetljenost i nijansa tražila prilagođeni za lakše gledanje.

Ograničite odabir načina rada monitora

Možete ograničiti izbor dostupnih modova monitora pomoću stavke [ Ograniči izbor režima monitora ] u meniju za podešavanje.

Dodirni kontrole

Monitor osjetljiv na dodir nudi niz kontrola kojima se može upravljati dodirivanjem ekrana prstima. Tokom fotografisanja tražilom, kontrole na dodir su onemogućene i ne mogu se koristiti za fokus ili slično.

Fokusiranje i otpuštanje zatvarača

 • Dodirnite monitor da biste fokusirali odabranu tačku (dodirnite AF).

 • U režimu fotografije, zatvarač će se otpustiti kada podignete prst sa ekrana (okidač na dodir).

 • Touch shutter/AF postavke se mogu podesiti dodirom na ikonu W ( Okidač na dodir ).

Podešavanje postavki

 • Dodirnite označene postavke na ekranu.

 • Zatim možete odabrati željenu opciju dodirom na ikone ili klizače.

 • Dodirnite Z ili pritisnite J da odaberete odabranu opciju i vratite se na prethodni prikaz.

Reprodukcija

 • Listajte lijevo ili desno da vidite druge slike tokom reprodukcije preko cijelog ekrana.

 • U reprodukciji preko celog ekrana, dodirom donjeg dela ekrana pojavljuje se traka za pomeranje kadrova. Prevucite prstom lijevo ili desno preko trake da brzo skrolujete do drugih slika.

 • Da biste uvećali sliku prikazanu tokom reprodukcije preko celog ekrana, koristite pokret za rastezanje ili dva brza tapkanja na ekranu. Možete podesiti omjer zumiranja koristeći pokrete rastezanja za uvećanje i pokrete prstiju za umanjivanje.

 • Koristite pokrete klizanja da vidite druge dijelove slike tokom zumiranja.

 • Dodavanje displeju dva brza dodira dok je zum na snazi, poništava zumiranje.

 • Da biste „umanjili” prikaz sličica, koristite pokret prstiju tokom reprodukcije preko celog ekrana. Koristite stezanje i rastezanje da biste odabrali broj prikazanih slika od 4, 9 i 72 kadra.

Gledanje video zapisa

 • Video zapisi su označeni ikonom 1 ; da započnete reprodukciju, dodirnite vodič na ekranu.

 • Dodirnite Z za izlaz na reprodukciju preko cijelog ekrana.

i meni

 • Dodirnite ikonu i da biste prikazali i meni tokom snimanja (Dugme i ( i meni) ).

 • Dodirnite stavke da vidite i promijenite opcije.

 • Možete odabrati stavke prikazane u i meniju ( Prilagođavanje i menija ).

Unos teksta

 • Kada je prikazana tastatura, možete uneti tekst dodirom na tastere.

  1

  Područje za prikaz teksta

  2

  Oblast tastature

  3

  Izbor tastature

 • Da biste pozicionirali kursor, dodirnite e ili f ili dodirnite direktno u području prikaza teksta.

 • Za kretanje kroz tastaturu velikih i malih slova i simbola, dodirnite dugme za odabir tastature.

 • Klizite gore ili dolje za pomicanje.

 • Dodirnite ikonu menija da odaberete meni.

 • Dodirnite stavke menija za prikaz opcija. Zatim možete odabrati željenu opciju dodirom na ikone ili klizače.

 • Da izađete bez promjene postavki, dodirnite Z

Oprez: Ekran na dodir
 • Ekran osjetljiv na dodir reagira na statički elektricitet. Možda neće reagovati kada se dodirne noktima ili rukama u rukavicama. Za bolji odgovor kada koristite ekran osetljiv na dodir sa rukavicama, izaberite [ UKLJUČENO ] za [ Kontrole na dodir ] > [ Režim rukavica ] u meniju podešavanja.

 • Ne dodirujte ekran oštrim predmetima.

 • Nemojte koristiti pretjeranu silu.

 • Ekran možda neće reagovati kada je prekriven zaštitnim folijama trećih strana.

 • Ekran možda neće reagovati kada se dodirne istovremeno na više lokacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje kontrola na dodir

Kontrole na dodir se mogu omogućiti ili onemogućiti pomoću stavke [ Touch controls ] u meniju za podešavanje.