Kada su kamere povezane na mrežu pomoću [ Poveži se na druge kamere ] u mrežnom meniju, satovi na svim kamerama u trenutno spojenoj grupi mogu se podesiti na vrijeme i datum koje prijavi glavna kamera. Sinhronizacija se primenjuje na sve opcije u meniju podešavanja [ Vremenska zona i datum ] displeju.

 1. Povežite kamere na mrežu koristeći [ Poveži se na druge kamere ] > [ Mrežne postavke ] u meniju mreže.

  Za više informacija pogledajte “Sinhronizovano izdanje” ( Sinhronizovano izdanje ).

 2. Na glavnoj kameri odaberite [ Poveži se sa drugim kamerama ], zatim označite [ Sinhroniziraj datum i vrijeme ] i pritisnite 2 .
  • Prikazaće se postavke glavnog sata kamere.

  • [ Sinhroniziraj datum i vrijeme ] nije dostupno na udaljenim kamerama.

  • [ Sinhroniziraj datum i vrijeme ] neće biti dostupno ako nijedna kamera nije povezana na mrežu.

 3. Pritisnite J

  • Satovi na udaljenim kamerama će biti postavljeni na datum i vrijeme koje je prijavila glavna kamera.

  • Poruka će se prikazati kada se proces završi.

  • Pritisnite J ponovo da se vratite na ekran [ Poveži se sa drugim kamerama ].