G dugme

Pritisnite dugme G da vidite menije.

1

C [ MENI ZA SNIMANJE FOTOGRAFIJA ] ( C Meni za fotografisanje: Opcije snimanja )

2

1 [ MENI ZA VIDEO SNIMANJE ] ( 1 Meni za snimanje videa: Opcije snimanja videa )

3

A [ MENI CUSTOM SETTINGS ] ( A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere )

4

D [ MENI ZA REPRODUKCIJU ] ( D Meni za reprodukciju: Upravljanje slikama )

5

B [ SETUP MENU ] ( B Meni za podešavanje: Podešavanje kamere )

6

F [ MREŽNI MENI ] ( F Mrežni meni: Mrežne veze )

7

O [ MOJ MENI ]/
m [ NEDAVNE POSTAVKE ] * ( O Moj meni/ m Nedavna podešavanja )

8

ikona d (pomoć) ( ikona d (pomoć )

9

Trenutne postavke

 • Možete odabrati prikazani meni. Podrazumevano je [ MY MENU ].

Korišćenje menija

Možete se kretati po menijima koristeći džojstik i J dugme.

1

Pomjerite kursor gore

2

Odaberite označenu stavku

3

Prikažite podmeni, izaberite označenu stavku ili pomerite kursor udesno

4

Pomjerite kursor prema dolje

5

Otkažite i vratite se na prethodni meni ili pomaknite kursor lijevo

 1. Označite ikonu za trenutni meni.

  Pritisnite 4 da postavite kursor u oblast za izbor menija.

 2. Odaberite meni.

  Pritisnite 1 ili 3 da odaberete željeni meni.

 3. Postavite kursor u odabrani meni.

  Pritisnite 2 da postavite kursor u odabrani meni.

 4. Označite stavku menija.

  Pritisnite 1 ili 3 da označite stavku menija.

 5. Opcije prikaza.

  Pritisnite 2 za prikaz opcija za odabranu stavku menija.

 6. Označite opciju.

  Pritisnite 1 ili 3 da označite opciju.

 7. Odaberite označenu opciju.
  • Pritisnite J da sačuvate promene i izađete.

  • Da biste izašli bez odabira, pritisnite dugme G

  • Da biste izašli iz menija i vratili se u režim snimanja, pritisnite okidač do pola.

Zasivljene stavke
 • Neke stavke i opcije menija mogu biti nedostupne u zavisnosti od statusa kamere. Nedostupne stavke su prikazane sivom bojom.

 • U nekim slučajevima, pritiskom na J kada je označena zasivljena stavka prikazaće se poruka koja objašnjava zašto je stavka nedostupna.

ON/OFF Samo stavke

Ako su jedine dostupne opcije za trenutnu stavku [ UKLJUČENO ] i [ ISKLJUČENO ], možete se prebaciti sa [ UKLJUČENO ] na [ ISKLJUČENO ] ili obrnuto jednostavnim pritiskom na J , pritiskom na džojstik desno ( 2 ) ili dodirom na stavku na displeju.

Ikona d (Pomoć).
 • Gdje je dostupno, opis trenutno odabrane stavke može se vidjeti pritiskom na tipku W ( Q ).

 • Pritisnite 1 ili 3 da skrolujete.

 • Ponovo pritisnite W ( Q ) da se vratite na menije.

Dodirni kontrole

Takođe možete da se krećete po menijima koristeći kontrole na dodir ( Touch Controls ).

Unos teksta

Tastatura se prikazuje kada je potreban unos teksta, na primjer ako ste pozvani da unesete naziv datoteke ili slično. Unesite tekst kao što je opisano u nastavku.

1

Područje za prikaz teksta

2

Oblast tastature

3

Izbor tastature

 • Unesite znakove na trenutnoj poziciji kursora tako što ćete ih označiti pomoću tipki sa strelicama na džojstiku, a zatim pritisnuti J

 • Za pomicanje kursora lijevo ili desno u području prikaza teksta, rotirajte glavni komandni točkić.

 • Za kretanje kroz tastaturu s velikim i malim slovima i simbolima, označite ikonu za odabir tastature i pritisnite J . Ikona za odabir tastature možda neće biti dostupna u nekim slučajevima.

 • Ako se znak unese kada je područje za prikaz teksta puno, krajnji desni znak će biti obrisan.

 • Da biste izbrisali znak ispod kursora, pritisnite dugme O ( Q ).

 • Da biste dovršili unos, pritisnite X

 • Da izađete bez dovršetka unosa teksta, pritisnite G .

Dugme i ( i meni)

Za brzi pristup često korišćenim postavkama, pritisnite dugme i ili dodirnite ikonu i da vidite i meni.

 • U foto i video režimima se prikazuju različiti meniji.

 • Opcije se mogu videti dodirom na stavke na ekranu ili označavanjem stavki i pritiskom na J ; odabiri se zatim mogu izvršiti pomoću džojstika.

 • Stavke za koje kamera prikazuje vodič na ekranu mogu se podesiti tako što ćete ih označiti u i meniju i rotirati komandni točkić. U nekim slučajevima, podešavanja se mogu izvršiti pomoću glavnog i podkomandnog točkića.

Zasivljene stavke

Neke stavke i opcije menija mogu biti nedostupne u zavisnosti od statusa kamere. Nedostupne stavke su prikazane sivom bojom.

Korišćenje menija i sa kamerom u „visokoj“ orijentaciji

Kada se kamera rotira da bi se snimile slike u “visokoj” (portretnoj) orijentaciji, i meni za foto mod se rotira kako bi odgovarao.

Still Photography i meni

Pritiskom na dugme i tokom fotografisanja prikazuju se dole navedene stavke. Označite željenu stavku koristeći džojstik i pritisnite J da vidite opcije.

1

Postavite kontrolu slike ( kontrole slike )

2

Balans bijele boje ( White Balance )

3

Kvalitet slike ( Podešavanje kvaliteta slike )

4

Veličina slike ( Odabir veličine slike )

5

Režim AF područja/subj. detekcija ( režim AF područja )

6

Način fokusa (način fokusa )

7

mjerenje ( mjerenje )

8

Smanjenje vibracija ( Vibration Reduction )

9

Banka menija snimanja ( Shooting Menu Bank )

10

Prilagođene kontrole (snimanje) ( f2: Prilagođene kontrole (snimanje) )

11

Način rada u avionu ( Način rada u avionu)

12

Pregled informacija o memorijskoj kartici ( Pregled informacija o memorijskoj kartici )

Video i meni

Pritiskom na dugme i tokom snimanja videa prikazuju se dole navedene stavke. Označite željenu stavku koristeći džojstik i pritisnite J da vidite opcije.

1

Postavite kontrolu slike ( kontrole slike )

2

Balans bijele boje ( White Balance )

3

Veličina kadra/brzina kadrova ( Opcije veličine i brzine video okvira )

4

Osetljivost mikrofona ( Microphone Sensitivity )

5

Režim AF područja/subj. detekcija ( AF-Area Mode )

6

Način fokusa (način fokusa )

7

Elektronski VR ( elektronski VR )

8

Smanjenje vibracija ( Vibration Reduction )

9

Banka menija snimanja ( Shooting Menu Bank )

10

Prilagođene kontrole ( g2: Prilagođene kontrole )

11

Način rada u avionu ( Način rada u avionu)

12

Odredište ( Odredište )

Meni Playback i

Pritiskom na dugme i tokom reprodukcije prikazuje se kontekstno osetljiv i meni sa opcijama reprodukcije.

Fotografije

Videos

Videozapisi (reprodukcija je pauzirana)

Prilagođavanje menija i

Stavke prikazane u i meniju tokom snimanja mogu se odabrati pomoću prilagođenih postavki f1 ili g1 [ Prilagodi i meni ].

 1. Označite Custom Setting f1 ili g1 [ Prilagodi i meni ] i pritisnite J

  Pogledajte “ G dugme” ( G dugme ) za informacije o korišćenju menija.

 2. Označite poziciju koju želite promijeniti i pritisnite J

  Prikazaće se lista dostupnih stavki za odabranu poziciju.

 3. Označite željenu stavku i pritisnite J
  • Stavka će biti dodijeljena odabranoj poziciji i biće prikazane opcije prikazane u koraku 2.

  • Ponovite korake 2 i 3 po želji.

 4. Pritisnite dugme G

  Promjene će biti sačuvane i meni Prilagođene postavke će biti prikazan.