Da biste reprodukovali glasovne beleške, pritisnite dugme b kada gledate fotografije označene ikonama h .

Prekidanje reprodukcije

Pritiskom na okidač ili korištenjem drugih kontrola fotoaparata može se prekinuti reprodukcija. Reprodukcija se automatski završava kada se izabere druga slika ili se kamera isključi.

i meni

Glasovne beleške se takođe mogu reprodukovati tako što ćete označiti [ Reprodukuj glasovnu belešku ] u meniju reprodukcije i i pritisnuti J

Brisanje glasovnih zapisa

Da biste izbrisali glasovnu belešku sa trenutne fotografije, pritisnite dugme O ( Q ); dijalog za potvrdu će biti prikazan kao što je prikazano.

  • Da izbrišete i fotografiju i glasovnu belešku, označite [ Slika i glasovni zapis ] i pritisnite O ( Q ).

  • Da izbrišete samo glasovnu belešku, označite [Samo glasovna beleška ] i pritisnite O ( Q ).

  • Da izađete bez brisanja fotografije ili glasovne beleške, pritisnite D .

  • Kod slika dvostrukog formata, možete se odlučiti da izbrišete samo glasovnu belešku sa slike na kartici u trenutnom slotu tako što ćete izabrati [ Odabrana slika ] u dijalogu za potvrdu, a zatim izabrati [Samo glasovna beleška ].