Ocenite slike.

  1. Odaberite željenu sliku pomoću džojstika i pritisnite dugme i .
  2. Označite [ Rating ] i pritisnite 2 .
  3. Odaberite ocjenu.

    Rotirajte glavni komandni točkić da označite željenu ocenu i pritisnite J da izaberete. Odaberite neku od ocjena od nula do pet zvjezdica, ili odaberite d da označite sliku kao kandidata za kasnije brisanje.

Ocene

Ocene se takođe mogu pogledati u NX Studiju.

Ocjenjivanje slika pomoću kontrola kamere

Ako je [ Rating ] dodijeljen kontroli pomoću prilagođene postavke f3 [ Prilagođene kontrole (reprodukcija) ], slike se mogu ocijeniti držanjem kontrole i rotiranjem glavnog komandnog točkića.