Podaci o lokaciji i evidencije praćenja
  • Ako je [ UKLJUČENO ] odabrano za [ Podaci o lokaciji (ugrađeni) ] > [ Snimi podatke o lokaciji ] u meniju podešavanja ili je praćenje evidencije u toku, kamera će nastaviti da prikuplja evidenciju i/ili lokaciju čak i kada je isključena.

  • Lični podaci se mogu zaključiti iz podataka o lokaciji pohranjenih u evidenciji staza ili ugrađenih u fotografije i video zapise. Budite oprezni kada dijelite fotografije, video zapise ili evidencije praćenja ili kada ih objavljujete na Internet ili druge lokacije gdje ih mogu vidjeti treće strane. Obavezno pročitajte i “Oprez: odlaganje uređaja za pohranu podataka” ( Oprez: odlaganje uređaja za pohranu podataka ).

Navigacija

Ovaj proizvod je kamera. Nije namijenjen za upotrebu kao navigacijski ili geodetski uređaj.

  • Lokacija koju je prijavila kamera je samo približna. Ne smije se koristiti za mjerenje ili za navigaciju kada putujete avionom ili automobilom, pješice ili na neki drugi način.

Prekomorska upotreba
  • Prije putovanja, provjerite kod svog putničkog agenta ili ambasade ili turističkih odbora zemalja koje ćete posjetiti za informacije o ograničenjima koja se mogu primijeniti na korištenje kamera koje podržavaju snimanje podataka o lokaciji. Kina, na primjer, zabranjuje neovlašteno snimanje podataka o lokaciji. Odaberite [ OFF ] za [ Record location data ].

  • Od oktobra 2021. funkcija podataka o lokaciji možda neće raditi kako se očekuje u Kini i u blizini kineske granice.