Εάν έχει επιλεγεί το [ On ], οι "υψηλές" (με προσανατολισμό σε πορτραίτο) εικόνες θα περιστρέφονται αυτόματα για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή.

Περιστρέψτε ψηλά

Οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης εικόνων ακόμα και όταν έχει επιλεγεί το [ On ] για το [ Rotate tall ].