Εάν έχει επιλεγεί το [ On ], οι "υψηλές" (κατακόρυφα) φωτογραφίες θα περιστραφούν αυτόματα για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή.

Περιστρέψτε ψηλά

Οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης εικόνας ακόμα και όταν το [ On ] είναι επιλεγμένο για το [ Rotate tall ].