Επιλέξτε ένα φάκελο για αναπαραγωγή.

Επιλογή

Περιγραφή

(Ονομα φακέλου)

Οι εικόνες σε όλους τους φακέλους με το επιλεγμένο όνομα θα είναι ορατές κατά την αναπαραγωγή. Οι φάκελοι μπορούν να μετονομαστούν χρησιμοποιώντας την επιλογή [ Φάκελος αποθήκευσης ] > [ Μετονομασία ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

[ Όλα ]

Οι εικόνες σε όλους τους φακέλους θα είναι ορατές κατά την αναπαραγωγή.

[ Τρέχον ]

Μόνο οι εικόνες στον τρέχοντα φάκελο θα είναι ορατές κατά την αναπαραγωγή.