Διαγραφή πολλαπλών εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Το μενού αναπαραγωγής» ( Το μενού αναπαραγωγής ).

Επιλογή

Περιγραφή

Q

[ Επιλεγμένο ]

Διαγραφή επιλεγμένων εικόνων.

i

[ Επιλογή ημερομηνίας ]

Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε επιλεγμένες ημερομηνίες.

R

[ Όλα ]

Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες στο φάκελο που έχει επιλεγεί για [ Φάκελος αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

  • Εάν έχουν τοποθετηθεί δύο κάρτες μνήμης, μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα από την οποία θα διαγραφούν οι φωτογραφίες.