Επιλέξτε την εικόνα που εμφανίζεται μετά τη διαγραφή μιας εικόνας.

Επιλογή

Περιγραφή

S

[ Εμφάνιση επόμενου ]

  • Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

  • Εάν η διαγραμμένη εικόνα ήταν η τελευταία εικόνα, θα εμφανιστεί η προηγούμενη εικόνα.

Τ

[ Εμφάνιση προηγούμενου ]

  • Εμφανίζεται η προηγούμενη εικόνα.

  • Εάν η διαγραμμένη εικόνα ήταν η πρώτη εικόνα, θα εμφανιστεί η επόμενη εικόνα.

U

[ Συνέχεια όπως πριν ]

  • Εάν κάνατε κύλιση στις φωτογραφίες με τη σειρά που εγγράφηκε, η παρακάτω εικόνα θα εμφανιστεί όπως περιγράφεται για το [ Εμφάνιση επόμενου ].

  • Εάν κάνατε κύλιση στις φωτογραφίες με αντίστροφη σειρά, η επόμενη εικόνα θα εμφανιστεί όπως περιγράφεται για το [ Εμφάνιση προηγούμενης ].