Επιλέξτε εάν οι φωτογραφίες θα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη αμέσως μετά τη λήψη. Εάν έχει επιλεγεί το [ Off ], οι φωτογραφίες μπορούν να εμφανιστούν μόνο πατώντας το κουμπί K