Επιλέξτε εάν τα σημεία εστίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη της φωτογραφίας θα εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τους τύπους πληροφοριών φωτογραφιών που μπορούν να προβληθούν κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου.

  • Επισημάνετε τις επιλογές και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή να αποεπιλέξετε ( U ).

  • Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε J .