Επιλέξτε το μέγεθος καρέ ταινίας (σε pixel) και το ρυθμό καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο «Μέγεθος καρέ/Ρυθμός καρέ και ποιότητα ταινίας» ( Μέγεθος καρέ/Ρυθμός καρέ και ποιότητα ταινίας ).