Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο χαμηλής αποκοπής, μειώνοντας τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που πνέει πάνω από το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Σημειώστε ότι ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλοι ήχοι.

Η επιλογή [ Ενεργοποίηση ] για το [ Μείωση θορύβου ανέμου ] δεν έχει καμία επίδραση στα προαιρετικά στερεοφωνικά μικρόφωνα. Η μείωση θορύβου ανέμου για προαιρετικά στερεοφωνικά μικρόφωνα που υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια του μικροφώνου.