Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα ενσωματωμένα ή εξωτερικά μικρόφωνα ή προσαρμόστε την ευαισθησία του μικροφώνου.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αυτόματο ]

Προσαρμόστε αυτόματα την ευαισθησία του μικροφώνου.

[ Εγχειρίδιο ]

Επιλέξτε την ευαισθησία μικροφώνου με μη αυτόματο τρόπο. Επιλέξτε από τιμές από 1 έως 20. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία. όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο χαμηλότερη είναι η ευαισθησία.

[ Το μικρόφωνο απενεργοποιημένο ]

Απενεργοποιήστε την εγγραφή ήχου.

Ταινίες χωρίς ήχο

Οι ταινίες που εγγράφηκαν με το [ Μικρόφωνο απενεργοποιημένο ] επιλεγμένο για το [ Ευαισθησία μικροφώνου ] υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο 2 .