Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας για ταινίες. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ).