Μειώστε το τρεμόπαιγμα και τις ζώνες κατά τη λήψη υπό φωτισμό φθορισμού ή ατμού υδραργύρου κατά τη διάρκεια ζωντανής προβολής ή εγγραφής ταινίας. Επιλέξτε [ Auto ] για να επιτρέψετε στην κάμερα να επιλέγει αυτόματα τη σωστή συχνότητα. Εάν το [ Auto ] δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα, επιλέξτε [ 50 Hz ] ή [ 60 Hz ] ανάλογα με τη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας. Επιλέξτε [ 50 Hz ] για περιοχές με τροφοδοτικό 50 Hz, [ 60 Hz ] για περιοχές με τροφοδοτικό 60 Hz.

Μείωση Τρεμοπαίγματος
  • Εάν το [ Auto ] δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν είστε σίγουροι για τη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας, δοκιμάστε και τις δύο επιλογές 50 και 60 Hz και επιλέξτε αυτή που παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα.

  • Η μείωση του τρεμουλιάσματος ενδέχεται να μην παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν το θέμα είναι πολύ φωτεινό. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να επιλέξετε ένα μικρότερο διάφραγμα (μεγαλύτερος αριθμός f).

  • Η μείωση του τρεμούλιασμα μπορεί να αποτύχει να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε λειτουργίες άλλες από το M . Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε τη λειτουργία M και επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου προσαρμοσμένη στη συχνότητα του τοπικού τροφοδοτικού:

    • 50 Hz: 1 / 100 s, 1 / 50 s, 1 / 25 s

    • 60 Hz: 1 / 125 s, 1 / 60 s, 1 / 30 s