Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική μείωση κραδασμών κατά την εγγραφή ταινίας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

  • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής μείωσης κραδασμών κατά την εγγραφή ταινίας.

  • Η ηλεκτρονική μείωση κραδασμών δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργίες EFCT ή σε μεγέθη πλαισίων 1920 × 1080. 120p, 1920 × 1080; 100p ή 1920 × 1080 (αργή κίνηση).

  • Λάβετε υπόψη ότι όταν η ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών είναι [ On ], η γωνία θέασης θα μειωθεί, αυξάνοντας ελαφρώς τη φαινομενική εστιακή απόσταση.

  • Η μέγιστη ευαισθησία για την εγγραφή ταινίας έχει καθοριστεί στο ISO 51200.

[ Απενεργοποίηση ]

Η ηλεκτρονική μείωση κραδασμών είναι απενεργοποιημένη.