Bilder lagres ved å bruke filnavn som består av "DSC_" etterfulgt av et firesifret tall og en forlengelse på tre bokstaver. [ Filnavn ] brukes til å velge tre bokstaver for å erstatte " DSC "-delen av filnavnet. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

Filnavn
 • Filnavn har formen "DSC_nnnn.xxx". nnnn er et tall fra 0001 til 9999. xxx er en av følgende utvidelser, tildelt i henhold til alternativene valgt for bildekvalitet og filtype:

  • NEF : NEF ( RAW ) bilder

  • JPG: JPEG (fine, normale eller grunnleggende) bilder

  • MOV: MOV-filmer

  • MP4: MP4-filmer

  • NDF: Støv av referansedata

 • Bilder opprettet med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] har filnavn på formen "_DSCnnnn.xxx".

 • I hvert bildepar tatt med bildekvalitetsinnstillinger NEF ( RAW )+ JPEG , har NEF og JPEG bildene de samme filnavnene, men forskjellige filtyper.