Velg en komprimeringstype og bitdybde for NEF ( RAW ) fotografier.

NEF ( RAW ) komprimering

Alternativ

Beskrivelse

N

[ Tapsfri komprimert ]

NEF bilder komprimeres ved hjelp av en reversibel algoritme. De resulterende filene er omtrent 60 % til 80 % av størrelsen på ukomprimerte bilder.

O

[ Komprimert ]

NEF bilder komprimeres ved hjelp av en ikke-reversibel algoritme. De resulterende filene er omtrent 45 % til 65 % av størrelsen på ukomprimerte bilder.

NEF ( RAW ) bitdybde

Alternativ

Beskrivelse

q

[ 12-biter ]

NEF ( RAW )-bilder tas opp med en bitdybde på 12 biter.

r

[ 14-biter ]

NEF ( RAW )-bilder tas opp med en bitdybde på 14 biter. Filer som er tatt opp med en bitdybde på 14 biter inneholder flere fargedata enn bilder tatt opp med [ 12-bit ]. Filer som er tatt opp med en bitdybde på 14 biter, er også større enn bilder som er tatt opp med [ 12-bit ].