Velg en komprimeringstype og bitdybde for NEF (RAW)-bilder.

NEF (RAW) komprimering

Alternativ

Beskrivelse

N

[ Tapsfri komprimert ]

NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en reversibel algoritme. De resulterende filene er omtrent 60 % til 80 % av størrelsen på ukomprimerte bilder.

O

[ Komprimert ]

NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en ikke-reversibel algoritme. De resulterende filene er omtrent 45 % til 65 % av størrelsen på ukomprimerte bilder.

NEF (RAW) bitdybde

Alternativ

Beskrivelse

q

[ 12-biter ]

NEF (RAW)-bilder tas opp med en bitdybde på 12 biter.

r

[ 14-biter ]

NEF (RAW)-bilder tas opp med en bitdybde på 14 biter. Filer som er tatt opp med en bitdybde på 14 biter inneholder flere fargedata enn bilder tatt opp med [ 12-bit ]. Filer som er tatt opp med en bitdybde på 14 biter er også større enn bilder som er tatt opp med [ 12-bit ].