Vignettkontroll reduserer "vignettering" – et fall i lysstyrke ved kantene av et fotografi – med en mengde som varierer fra objektiv til objektiv. Effektene er mest merkbare ved maksimal blenderåpning. Vignettkontroll gjelder bare for bilder tatt med type G-, E- og D-objektiver (ekskludert PC-objektiver).

Alternativ

Beskrivelse

e

[ Høy ]

Velg mengden vignettkontroll som utføres fra (i rekkefølge fra høy til lav) [ Høy ], [ Normal ] og [ Lav ].

g

[ Normal ]

f

[ Lav ]

[ Av ]

Vignettkontroll deaktivert.

Vignettkontroll
  • Vignettkontroll gjelder ikke for:

    • Bilder tatt med [ Multiple exposure ]-elementet i fotoopptaksmenyen

    • Filmer

  • Avhengig av scenen, opptaksforholdene og type objektiv, kan JPEG bilder vise "støy" (tåke) eller overprosessering ved kanten av bildet som introduserer variasjoner i perifer lysstyrke. I tillegg kan det hende at egendefinerte bildekontroller og forhåndsinnstilte bildekontroller som er endret fra standardinnstillingene ikke gir ønsket effekt. Ta testbilder og se resultatene på skjermen.