Odaberite da li se senčenje koristi za označavanje svetlih delova (svetle oblasti kadra) tokom snimanja filma.

Display Pattern

Da biste omogućili istaknuti prikaz za snimanje filma, izaberite [ Uzorak 1 ] ili [ Uzorak 2 ].

Obrazac 1

Obrazac 2

Označite Prag prikaza

Odaberite svjetlinu potrebnu za pokretanje prikaza istaknutog filma. Što je niža vrijednost, veći je raspon svjetlina koje će biti prikazane kao svjetla. Ako je odabrano [ 255 ], ekran za isticanje će prikazati samo područja koja su potencijalno preeksponirana.

Označite Display

Ako su omogućeni i prikaz isticanja i vršna svjetla, u načinu ručnog fokusa bit će prikazani samo vršni naglasci. Da biste prikazali prikaz isticanja u režimu ručnog fokusa, izaberite [ Isključeno ] za prilagođenu postavku d11 [ Peaking highlights ] > [ Peaking level ].

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere

a: Autofokus01

b: Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/AE zaključavanje

d: Snimanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film