Välj den information som är tillgänglig i bildinformationsdisplayen för uppspelning. Markera alternativ och tryck på 2 att välja eller avmarkera; objekt som valts för visning under helskärmsuppspelning indikeras med L ikoner. För att återgå till uppspelningsmenyn, tryck på J .