Välj bilden som ska visas efter att en bild har raderats.

Alternativ Beskrivning
S Visa nästa Följande bild visas (om det inte finns någon följande bild - dvs om den raderade bilden var den sista bilden - kommer föregående bild att visas).
T Visa föregående Den föregående bilden visas (om det inte finns någon föregående bild - dvs om den raderade bilden var den första bilden - kommer nästa bild att visas).
U Fortsätt som tidigare Om du bläddrade igenom bilderna i den ordning som spelades in, kommer följande bild att visas enligt beskrivningen för Visa nästa . Om du bläddrade genom bilderna i omvänd ordning, kommer den föregående bilden att visas enligt beskrivningen för Visa föregående .