Om väljs kommer "höga" (porträttorienterade) bilder automatiskt att roteras för visning under uppspelning. Observera att eftersom själva kameran redan är i rätt riktning under fotografering, roteras inte bilder automatiskt under bildgranskning.